Stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’.
Shin mu ke ge… géén grenzen… Wu shu… do not abide...
M\eester Cheng 3 satsang Meester Cheng stempel zonsverduistering De Vrijheid van Verlorenheid
De Vrijheid van Verlorenheid
Satsang logo Meester Cheng berg Satsang adelaars Meester Meester Meester Cheng logo Meester Cheng 3 voorkant
MEESTER CHENG III Meester Cheng, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid. Deel III: De afdaling van de top van de Berg. Auteur: Randolph Het laatste spirituele taboe Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelfgerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslag- gevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor geblokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde. Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwe- lijks herkennen en verwarren met onbewustheid. Daarom is dit de meest miskende realisatie, die zelfs door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien!
2
-- In ontwikkeling --
Shin mu ke ge… géén grenzen… Wu shu… do not abide... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’.
» » Meester Cheng III » Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Meester Cheng II Meester Cheng II
Een interview met Randolph over de toekomstige uitgave van Meester Cheng III Vraagsteller: “Waarom duurt het zo lang voordat je Meester Cheng III uitbrengt?” Randolph: “Alles op zijn tijd. Alles heeft de juiste kosmische timing nodig. Vroeger hadden ze in elke traditie een stappenplan waarin je steeds dieper en steeds verder in de geheimen van de geest, de ziel en de kosmos werd ingewijd. Deze genuanceerde informatie en instructies werden meestal overgeleverd via schemerteksten die je pas diepgaand kon lezen en begrijpen als je via een levende leermeester de sleutel werd aangereikt. Omdat bijna niemand in het Westen zich tegenwoordig ontwikkelt onder leiding van een levende leermeester en via een levende traditie, heeft Meester Cheng deze stapsgewijze nuances in de teksten zelf ingebouwd. Schemerteksten, sleutelteksten, versleutelde en verzegelde teksten… zijn teksten waarmee je gedoseerd en genuanceerd spirituele poorten kunt openen. De Meester Cheng teksten zijn zulke gedoseerde sleutelteksten. Een mooi woord ‘gedoseerd’: via doseren wordt iets je ‘gedoceerd’, overgebracht. Onder leiding wordt iets je ‘geleidelijk’ overgebracht. Bij mij heet dit the transmission of Heart & Space… Onder leiding van een leermeester krijgt de leerling een inwijding in een gewijde tekst.” Vraagsteller: “Voor mij betekent een gewijde tekst iets vrooms, iets heiligs? Bedoel je dit? Ik weet dat Meester Cheng juist tegen deze vroomheid en heiligheid ingaat?” Randolph: “Waar je bij mij even aan moet wennen, is dat ik woorden vaak anders gebruik dan op de algemeen gangbare zin. Ik gebruik de woorden in hun oorspronkelijke wijze en wijsheid. Meester Cheng gaat inderdaad in tegen ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’, hij noemt deze algemeen gangbare ‘heiligheid’ schijnheiligheid. Oorspronkelijk komt heiligheid van heligheid, heelheid. Oud Nederlands is een nogal esoterische taal. Een gewijde tekst wordt gebruikt om je te ‘wijden’ aan Zelfrealisatie. De leerling opent zich via de gewijde tekst in het Wijde. Gewijd betekent dus openen, openen in het Wijde. Misschien ken je het principe wel dat je een tekst jaren later nog eens leest en er hele andere dingen in ontdekt dan voorheen. Telkens wanneer je de Meester Cheng boeken opnieuw leest, haal je er iets diepers uit. De zinnen met hun zin openen zich telkens wat meer. Er zitten sleutels in verborgen die zaken openbaren (mooi woord). Het zin-tuigelijke kijken gaat over in Zien en horen gaat over in Verstaan. Wanneer je voldoende intiem en oprecht met jezelf bent, zullen de meeste sleutels zichzelf ontsleutelen. Maar de Grote Oceaan heeft vele gelaagdheden en een mens heeft zo zijn ‘blinde vlekken’. Je vertaalt en brengt teksten meestal terug naar het ontwikkelingsniveau waar je in verkeert. Het kenmerk van een ‘blinde vlek’ is, dat je die niet in de gaten hebt, zodat je jezelf hier ook niet aan kunt verhelpen. Essentiële zaken en zaken van je wezen kunnen je alleen direct overhandigd worden door iemand die reeds ontsloten is. Het is nu voor het eerst dat ik een Meester Cheng week heb georganiseerd waarin ik met mijn leerlingen langs de plekken ben gegaan waar Cheng in de ether rondzwerft en zich zo nu en dan laat Zien. Het is ook voor het eerst dat ik wat betreft deze teksten wat sleutels overhandig om dieper in de Uiteindelijke realisatie door te dringen.” Vraagsteller: “Hoe werkt het ontsleutelen precies?” Randolph: “Het is in eerste instantie een ontsleutelen van de leerling, en vervolgens van de tekst. Een leermeester geeft de leerling een sleutel zodat deze zichzelf kan ontsleutelen. De leerling kan met die sleutel zichzelf openen. Je leert via andere ogen kijken. En door te verkeren in de nieuwe hervonden openheid, vinden er steeds diepere openbaringen plaats. Wanneer je door andere ogen kijkt, zie en herken je hele andere dingen.” Bezoeker: “Ik wil het liefst meteen alles krijgen…” Randolph: “Dat kan, maar kun je het aan? Kun je in één keer alle vrijheid aan? Het satsangcircuit staat er om bekend dat allerlei verdwaalde zielen zich op satsang storten, omdat in satsang ergens de belofte ligt van Onmiddellijke realisatie. Het liefst willen mensen bij geen enkele levende traditie behoren en nergens doorheen hoeven te gaan. Men blijft hangen in het refereren naar ‘waarheid’. Het is tegenwoordig kenmerkend dat om de zoveel tijd een nieuwe ‘ontwaakte’ op het satsang-toneel verschijnt en beweert hoe simpel alles is… Men spiegelt voor: ‘Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ Als fenomeen trekt dit direct zalen vol mensen, die allen in volle verwachting verkeren op de volgende beloofde tovertruc. Op deze wijze is het ‘moderne’ spirituele circuit net een rondreizend circus, waar telkens mensen verschijnen met een andere ‘act’. In het satsangcircuit zijn het meestal juist de mensen die alles onmiddellijk willen die hier totaal niet aan toe zijn. Maar ondanks dit is Onmiddellijke realisatie wél mogelijk. Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de uiteindelijke Bevrijding enkel onmiddellijk is. Het IS nota bene het Onmiddellijke! Vandaar dat in de schemerteksten voor degene die er open voor staat in wezen wel alles wordt gegeven. ‘Wie ogen heeft om te kijken en oren heeft om te horen’… De belangrijk-ste sleutel zit eigenlijk al verborgen in het woord ‘schemertekst’. Het geheim van Zelfrealisatie en Bevrijding zit ‘m in het verblijven in de schemer, tussen het ene tegendeel en het andere. Hier vinden alle openbaringen plaats. Wanneer ik mensen wat dit betreft wat sleutels geef, reageren de meeste mensen met: ‘Hoe heb ik er overheen kunnen kijken!’ ” Vraagsteller: “Waar zijn de sleutels dan in de tekst te vinden?” Randolph: “Die sleutels vind je overal in de boekjes… In de afbeeldingen op de kaften, in de ensō penstreken, in de teksten zelf, maar je vindt de sleutels ook ‘tussen’ de tekst. Misschien raar om te zeggen, maar de meest wezenlijke sleutels zitten ‘tussen de woorden en de regels’. Je moet tussen de woorden door kijken… en tussen de regels door lezen… Hier schemert er iets, hier gloort er iets, hier kan er makkelijk iets overspringen…” Vraagsteller: “Maar waarom per sé die versleuteling?” Randolph: “Je kunt je inderdaad afvragen waarom toch die versleuteling? Waarom toch die verzegeling? Welnu, dit heeft een belangrijke reden en functie. Wanneer het vrijgeven van sleutels en het openen van poorten niet op de juiste manier gebeurt, loopt een mens het gevaar dat zijn geest zich gaat opsplitsen en polariseren. Voor mensen die niet tot een levende traditie behoren en nergens doorheen willen gaan, is dit het meest voor de hand liggende valse alternatief. Je kunt zelfs spreken van een klassieke valkuil. De klassieke valkuil van ‘niet door dingen heengaan maar om zaken heen buigen’ door je op het ene tegendeel te werpen, is binnen de grote tradities algemeen bekend, maar komt buiten de grote wezenlijke tradities nauwelijks aan het licht of aan bod. Mensen verwonderen zich vaak dat ik dan telkens met mijn traditie op de proppen kom. Wanneer je op de hogere gebieden van de realisatie komt, ga je dit steeds meer begrijpen en ga je steeds meer de wezenlijke schat van een levende traditie ontdekken. Een levende traditie is niet een log apparaat. Een levende traditie leidt je door alle valkuilen heen, toont je de weg eruit en geeft gedoceerd en genuanceerd de realisatiegeheimen prijs aan hen die eraan toe zijn. Bovendien is het een middel om open te blijven staan voor correctie, mocht je ontsporen of vastlopen. In Meester Cheng III worden van over de hele wereld een aantal Guru’s, Jnani’s, Bodhisattva’ s, Avadhuta’s en Jivanmukta’s door Meester Cheng naar hem teruggeroepen om hen de Uiteindelijke teachings te geven. Degenen die niet tot zijn traditie behoren of geen onwankelbare spirituele band met hem hebben, geven geen gehoor aan zijn oproep en laten die kans aan zich voorbij gaan.”
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Home Home
Meester Cheng
Lab Satya satsang logo Tradities Tradities Realisaties Realisaties Home Home Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Over Randolph Over Randolph Interviews Interviews Meester Cheng Aanmelden Aanmelden
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, Satsang.es, Satsangs.de
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold
N
Meester Cheng stempel zonsverduistering De Vrijheid van Verlorenheid  De Vrijheid van Verlorenheid Meester Cheng berg Satsang adelaars Meester Meester Meester Cheng logo Meester Cheng 3 voorkant
MEESTER CHENG III Meester Cheng, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid. Deel III: De afdaling van de top van de Berg. Auteur: Randolph Het laatste spirituele taboe Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelfgerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslag- gevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor geblokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde. Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwe- lijks herkennen en verwarren met onbewustheid. Daarom is dit de meest miskende realisatie, die zelfs door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien!
2
-- In ontwikkeling --
Shin mu ke ge… géén grenzen… Wu shu… do not abide...
» » Meester Cheng III » Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Meester Cheng II Meester Cheng II
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Een interview met Randolph over de toekomstige uitgave van Meester Cheng III Vraagsteller: “Waarom duurt het zo lang voordat je Meester Cheng III uitbrengt?” Randolph: “Alles op zijn tijd. Alles heeft de juiste kosmische timing nodig. Vroeger hadden ze in elke traditie een stappenplan waarin je steeds dieper en steeds verder in de geheimen van de geest, de ziel en de kosmos werd ingewijd. Deze genuanceerde informatie en instructies werden meestal overgeleverd via schemerteksten die je pas diepgaand kon lezen en begrijpen als je via een levende leermeester de sleutel werd aangereikt. Omdat bijna niemand in het Westen zich tegenwoordig ontwikkelt onder leiding van een levende leermeester en via een levende traditie, heeft Meester Cheng deze stapsgewijze nuances in de teksten zelf ingebouwd. Schemerteksten, sleutelteksten, versleutelde en verzegelde teksten… zijn teksten waarmee je gedoseerd en genuanceerd spirituele poorten kunt openen. De Meester Cheng teksten zijn zulke gedoseerde sleutelteksten. Een mooi woord ‘gedoseerd’: via doseren wordt iets je ‘gedoceerd’, overgebracht. Onder leiding wordt iets je ‘geleidelijk’ overgebracht. Bij mij heet dit the transmission of Heart & Space… Onder leiding van een leermeester krijgt de leerling een inwijding in een gewijde tekst.” Vraagsteller: “Voor mij betekent een gewijde tekst iets vrooms, iets heiligs? Bedoel je dit? Ik weet dat Meester Cheng juist tegen deze vroomheid en heiligheid ingaat?” Randolph: “Waar je bij mij even aan moet wennen, is dat ik woorden vaak anders gebruik dan op de algemeen gangbare zin. Ik gebruik de woorden in hun oorspronkelijke wijze en wijsheid. Meester Cheng gaat inderdaad in tegen ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’, hij noemt deze algemeen gangbare ‘heiligheid’ schijnheiligheid. Oorspronkelijk komt heiligheid van heligheid, heelheid. Oud Nederlands is een nogal esoterische taal. Een gewijde tekst wordt gebruikt om je te ‘wijden’ aan Zelfrealisatie. De leerling opent zich via de gewijde tekst in het Wijde. Gewijd betekent dus openen, openen in het Wijde. Misschien ken je het principe wel dat je een tekst jaren later nog eens leest en er hele andere dingen in ontdekt dan voorheen. Telkens wanneer je de Meester Cheng boeken opnieuw leest, haal je er iets diepers uit. De zinnen met hun zin openen zich telkens wat meer. Er zitten sleutels in verborgen die zaken openbaren (mooi woord). Het zin-tuigelijke kijken gaat over in Zien en horen gaat over in Verstaan. Wanneer je voldoende intiem en oprecht met jezelf bent, zullen de meeste sleutels zichzelf ontsleutelen. Maar de Grote Oceaan heeft vele gelaagdheden en een mens heeft zo zijn ‘blinde vlekken’. Je vertaalt en brengt teksten meestal terug naar het ontwikkelingsniveau waar je in verkeert. Het kenmerk van een ‘blinde vlek’ is, dat je die niet in de gaten hebt, zodat je jezelf hier ook niet aan kunt verhelpen. Essentiële zaken en zaken van je wezen kunnen je alleen direct overhandigd worden door iemand die reeds ontsloten is. Het is nu voor het eerst dat ik een Meester Cheng week heb georganiseerd waarin ik met mijn leerlingen langs de plekken ben gegaan waar Cheng in de ether rondzwerft en zich zo nu en dan laat Zien. Het is ook voor het eerst dat ik wat betreft deze teksten wat sleutels overhandig om dieper in de Uiteindelijke realisatie door te dringen.” Vraagsteller: “Hoe werkt het ontsleutelen precies?” Randolph: “Het is in eerste instantie een ontsleutelen van de leerling, en vervolgens van de tekst. Een leermeester geeft de leerling een sleutel zodat deze zichzelf kan ontsleutelen. De leerling kan met die sleutel zichzelf openen. Je leert via andere ogen kijken. En door te verkeren in de nieuwe hervonden openheid, vinden er steeds diepere openbaringen plaats. Wanneer je door andere ogen kijkt, zie en herken je hele andere dingen.” Bezoeker: “Ik wil het liefst meteen alles krijgen…” Randolph: “Dat kan, maar kun je het aan? Kun je in één keer alle vrijheid aan? Het satsangcircuit staat er om bekend dat allerlei verdwaalde zielen zich op satsang storten, omdat in satsang ergens de belofte ligt van Onmiddellijke realisatie. Het liefst willen mensen bij geen enkele levende traditie behoren en nergens doorheen hoeven te gaan. Men blijft hangen in het refereren naar ‘waarheid’. Het is tegenwoordig kenmerkend dat om de zoveel tijd een nieuwe ‘ontwaakte’ op het satsang-toneel verschijnt en beweert hoe simpel alles is… Men spiegelt voor: ‘Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ Als fenomeen trekt dit direct zalen vol mensen, die allen in volle verwachting verkeren op de volgende beloofde tovertruc. Op deze wijze is het ‘moderne’ spirituele circuit net een rondreizend circus, waar telkens mensen verschijnen met een andere ‘act’. In het satsangcircuit zijn het meestal juist de mensen die alles onmiddellijk willen die hier totaal niet aan toe zijn. Maar ondanks dit is Onmiddellijke realisatie wél mogelijk. Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de uiteindelijke Bevrijding enkel onmiddellijk is. Het IS nota bene het Onmiddellijke! Vandaar dat in de schemerteksten voor degene die er open voor staat in wezen wel alles wordt gegeven. ‘Wie ogen heeft om te kijken en oren heeft om te horen’… De belangrijk-ste sleutel zit eigenlijk al verborgen in het woord ‘schemertekst’. Het geheim van Zelfrealisatie en Bevrijding zit ‘m in het verblijven in de schemer, tussen het ene tegendeel en het andere. Hier vinden alle openbaringen plaats. Wanneer ik mensen wat dit betreft wat sleutels geef, reageren de meeste mensen met: ‘Hoe heb ik er overheen kunnen kijken!’ ” Vraagsteller: “Waar zijn de sleutels dan in de tekst te vinden?” Randolph: “Die sleutels vind je overal in de boekjes… In de afbeeldingen op de kaften, in de ensō penstreken, in de teksten zelf, maar je vindt de sleutels ook ‘tussen’ de tekst. Misschien raar om te zeggen, maar de meest wezenlijke sleutels zitten ‘tussen de woorden en de regels’. Je moet tussen de woorden door kijken… en tussen de regels door lezen… Hier schemert er iets, hier gloort er iets, hier kan er makkelijk iets overspringen…” Vraagsteller: “Maar waarom per sé die versleuteling?” Randolph: “Je kunt je inderdaad afvragen waarom toch die versleuteling? Waarom toch die verzegeling? Welnu, dit heeft een belangrijke reden en functie. Wanneer het vrijgeven van sleutels en het openen van poorten niet op de juiste manier gebeurt, loopt een mens het gevaar dat zijn geest zich gaat opsplitsen en polariseren. Voor mensen die niet tot een levende traditie behoren en nergens doorheen willen gaan, is dit het meest voor de hand liggende valse alternatief. Je kunt zelfs spreken van een klassieke valkuil. De klassieke valkuil van ‘niet door dingen heengaan maar om zaken heen buigen’ door je op het ene tegendeel te werpen, is binnen de grote tradities algemeen bekend, maar komt buiten de grote wezenlijke tradities nauwelijks aan het licht of aan bod. Mensen verwonderen zich vaak dat ik dan telkens met mijn traditie op de proppen kom. Wanneer je op de hogere gebieden van de realisatie komt, ga je dit steeds meer begrijpen en ga je steeds meer de wezenlijke schat van een levende traditie ontdekken. Een levende traditie is niet een log apparaat. Een levende traditie leidt je door alle valkuilen heen, toont je de weg eruit en geeft gedoceerd en genuanceerd de realisatiegeheimen prijs aan hen die eraan toe zijn. Bovendien is het een middel om open te blijven staan voor correctie, mocht je ontsporen of vastlopen. In Meester Cheng III worden van over de hele wereld een aantal Guru’s, Jnani’s, Bodhisattva’ s, Avadhuta’s en Jivanmukta’s door Meester Cheng naar hem teruggeroepen om hen de Uiteindelijke teachings te geven. Degenen die niet tot zijn traditie behoren of geen onwankelbare spirituele band met hem hebben, geven geen gehoor aan zijn oproep en laten die kans aan zich voorbij gaan.”
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Home Home Satsang logo Meester Cheng III satsangs Wil je het hele gesprek lezen ‘over het uitbrengen van Meester Cheng III’,  klik dan hier om naar het Open Satsang Journal te gaan  >>
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Tradities Tradities Realisaties Realisaties Home Home Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Over Randolph Over Randolph Interviews Interviews Meester Cheng
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Satya satsang logo
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Kies je land en je taal Nederlands Engels Spaans
Meester Cheng stempel zonsverduistering
Bilthoven (Utrecht) | Bilthoven (Woudkapel) Lage Vuursche | Amsterdam | Amersfoort | Zeist Zutphen | Mechelen (België) | Ibiza (Spanje) Schiermonnikoog | Castricum & Bakkum aan zee Ibiza | Mallorca (Spanje) | Menorca (Spanje) Canarische eilanden | Bergen & Bergen aan zee Soest | Baarn | Hilversum | Utrecht | Den Dolder Laren | Bussum | Blaricum | Huizen | Gouda
Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier  >> Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier  >> De Vrijheid van Verlorenheid  De Vrijheid van Verlorenheid Satsang logo portal Meester Cheng III Meester Cheng berg Meester Meester Meester Cheng logo Satsang adelaars Meester Cheng 3 voorkant
MEESTER CHENG III Meester Cheng, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid. Deel III: De afdaling van de top van de Berg. Auteur: Randolph Het laatste spirituele taboe Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelf-gerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslag-gevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor geblokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde. Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwe-lijks herkennen en verwarren met onbewustheid. Daarom is dit de meest miskende realisatie, die zelfs door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien!
Een interview met Randolph over de toekomstige uitgave van Meester Cheng III Vraagsteller: “Waarom duurt het zo lang voordat je Meester Cheng III uitbrengt?” Randolph: “Alles op zijn tijd. Alles heeft de juiste kosmische timing nodig. Vroeger hadden ze in elke traditie een stappenplan waarin je steeds dieper en steeds verder in de geheimen van de geest, de ziel en de kosmos werd ingewijd. Deze genuanceerde informatie en instructies werden meestal overgeleverd via schemerteksten die je pas diepgaand kon lezen en begrijpen als je via een levende leermeester de sleutel werd aangereikt. Omdat bijna niemand in het Westen zich tegenwoordig ontwikkelt onder leiding van een levende leermeester en via een levende traditie, heeft Meester Cheng deze stapsgewijze nuances in de teksten zelf ingebouwd. Schemerteksten, sleutelteksten, versleutelde en verzegelde teksten… zijn teksten waarmee je gedoseerd en genuanceerd spirituele poorten kunt openen. De Meester Cheng teksten zijn zulke gedoseerde sleutelteksten. Een mooi woord ‘gedoseerd’: via doseren wordt iets je ‘gedoceerd’, overgebracht. Onder leiding wordt iets je ‘geleidelijk’ overgebracht. Bij mij heet dit the transmission of Heart & Space… Onder leiding van een leermeester krijgt de leerling een inwijding in een gewijde tekst.” Vraagsteller: “Voor mij betekent een gewijde tekst iets vrooms, iets heiligs? Bedoel je dit? Ik weet dat Meester Cheng juist tegen deze vroomheid en heiligheid ingaat?” Randolph: “Waar je bij mij even aan moet wennen, is dat ik woorden vaak anders gebruik dan op de algemeen gangbare zin. Ik gebruik de woorden in hun oorspronkelijke wijze en wijsheid. Meester Cheng gaat inderdaad in tegen ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’, hij noemt deze algemeen gangbare ‘heiligheid’ schijnheiligheid. Oorspronkelijk komt heiligheid van heligheid, heelheid. Oud Nederlands is een nogal esoterische taal. Een gewijde tekst wordt gebruikt om je te ‘wijden’ aan Zelfrealisatie. De leerling opent zich via de gewijde tekst in het Wijde. Gewijd betekent dus openen, openen in het Wijde. Misschien ken je het principe wel dat je een tekst jaren later nog eens leest en er hele andere dingen in ontdekt dan voorheen. Telkens wanneer je de Meester Cheng boeken opnieuw leest, haal je er iets diepers uit. De zinnen met hun zin openen zich telkens wat meer. Er zitten sleutels in verborgen die zaken openbaren (mooi woord). Het zin-tuigelijke kijken gaat over in Zien en horen gaat over in Verstaan. Wanneer je voldoende intiem en oprecht met jezelf bent, zullen de meeste sleutels zichzelf ontsleutelen. Maar de Grote Oceaan heeft vele gelaagdheden en een mens heeft zo zijn ‘blinde vlekken’. Je vertaalt en brengt teksten meestal terug naar het ontwikkelingsniveau waar je in verkeert. Het kenmerk van een ‘blinde vlek’ is, dat je die niet in de gaten hebt, zodat je jezelf hier ook niet aan kunt verhelpen. Essentiële zaken en zaken van je wezen kunnen je alleen direct overhandigd worden door iemand die reeds ontsloten is. Het is nu voor het eerst dat ik een Meester Cheng week heb georganiseerd waarin ik met mijn leerlingen langs de plekken ben gegaan waar Cheng in de ether rondzwerft en zich zo nu en dan laat Zien. Het is ook voor het eerst dat ik wat betreft deze teksten wat sleutels overhandig om dieper in de Uiteindelijke realisatie door te dringen.” Vraagsteller: “Hoe werkt het ontsleutelen precies?” Randolph: “Het is in eerste instantie een ontsleutelen van de leerling, en vervolgens van de tekst. Een leermeester geeft de leerling een sleutel zodat deze zichzelf kan ontsleutelen. De leerling kan met die sleutel zichzelf openen. Je leert via andere ogen kijken. En door te verkeren in de nieuwe hervonden openheid, vinden er steeds diepere openbaringen plaats. Wanneer je door andere ogen kijkt, zie en herken je hele andere dingen.” Bezoeker: “Ik wil het liefst meteen alles krijgen…” Randolph: “Dat kan, maar kun je het aan? Kun je in één keer alle vrijheid aan? Het satsangcircuit staat er om bekend dat allerlei verdwaalde zielen zich op satsang storten, omdat in satsang ergens de belofte ligt van Onmiddellijke realisatie. Het liefst willen mensen bij geen enkele levende traditie behoren en nergens doorheen hoeven te gaan. Men blijft hangen in het refereren naar ‘waarheid’. Het is tegenwoordig kenmerkend dat om de zoveel tijd een nieuwe ‘ontwaakte’ op het satsang-toneel verschijnt en beweert hoe simpel alles is… Men spiegelt voor: ‘Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ Als fenomeen trekt dit direct zalen vol mensen, die allen in volle verwachting verkeren op de volgende beloofde tovertruc. Op deze wijze is het ‘moderne’ spirituele circuit net een rondreizend circus, waar telkens mensen verschijnen met een andere ‘act’. In het satsangcircuit zijn het meestal juist de mensen die alles onmiddellijk willen die hier totaal niet aan toe zijn. Maar ondanks dit is Onmiddellijke realisatie wél mogelijk. Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de uiteindelijke Bevrijding enkel onmiddellijk is. Het IS nota bene het Onmiddellijke! Vandaar dat in de schemerteksten voor degene die er open voor staat in wezen wel alles wordt gegeven. ‘Wie ogen heeft om te kijken en oren heeft om te horen’… De belangrijk- ste sleutel zit eigenlijk al verborgen in het woord ‘schemertekst’. Het geheim van Zelfrealisatie en Bevrijding zit ‘m in het verblijven in de schemer, tussen het ene tegendeel en het andere. Hier vinden alle openbaringen plaats. Wanneer ik mensen wat dit betreft wat sleutels geef, reageren de meeste mensen met: ‘Hoe heb ik er overheen kunnen kijken!’ ” Vraagsteller: “Waar zijn de sleutels dan in de tekst te vinden?” Randolph: “Die sleutels vind je overal in de boekjes… In de afbeeldingen op de kaften, in de ensō penstreken, in de teksten zelf, maar je vindt de sleutels ook ‘tussen’ de tekst. Misschien raar om te zeggen, maar de meest wezenlijke sleutels zitten ‘tussen de woorden en de regels’. Je moet tussen de woorden door kijken… en tussen de regels door lezen… Hier schemert er iets, hier gloort er iets, hier kan er makkelijk iets overspringen…” Vraagsteller: “Maar waarom per sé die versleuteling?” Randolph: “Je kunt je inderdaad afvragen waarom toch die versleuteling? Waarom toch die verzegeling? Welnu, dit heeft een belangrijke reden en functie. Wanneer het vrijgeven van sleutels en het openen van poorten niet op de juiste manier gebeurt, loopt een mens het gevaar dat zijn geest zich gaat opsplitsen en polariseren. Voor mensen die niet tot een levende traditie behoren en nergens doorheen willen gaan, is dit het meest voor de hand liggende valse alternatief. Je kunt zelfs spreken van een klassieke valkuil. De klassieke valkuil van ‘niet door dingen heengaan maar om zaken heen buigen’ door je op het ene tegendeel te werpen, is binnen de grote tradities algemeen bekend, maar komt buiten de grote wezenlijke tradities nauwelijks aan het licht of aan bod. Mensen verwonderen zich vaak dat ik dan telkens met mijn traditie op de proppen kom. Wanneer je op de hogere gebieden van de realisatie komt, ga je dit steeds meer begrijpen en ga je steeds meer de wezenlijke schat van een levende traditie ontdekken. Een levende traditie is niet een log apparaat. Een levende traditie leidt je door alle valkuilen heen, toont je de weg eruit en geeft gedoceerd en genuanceerd de realisatie-geheimen prijs aan hen die eraan toe zijn. Bovendien is het een middel om open te blijven staan voor correctie, mocht je ontsporen of vastlopen. In Meester Cheng III worden van over de hele wereld een aantal Guru’s, Jnani’s, Bodhisattva’ s, Avadhuta’s en Jivanmukta’s door Meester Cheng naar hem teruggeroepen om hen de Uiteindelijke teachings te geven. Degenen die niet tot zijn traditie behoren of geen onwankelbare spirituele band met hem hebben, geven geen gehoor aan zijn oproep en laten die kans aan zich voorbij gaan.”
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
satsang eagle gold Meester Cheng Meester Cheng III Meester Cheng III Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng II Tradities Tradities Realisaties Realisaties Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Over Randolph Over Randolph Interviews Interviews Home Home
Locaties satsang met Randolph