Stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
De Vrijheid van Verlorenheid De Vrijheid van Verlorenheid Meester Meester C heng
MEESTER CHENG III Meester Cheng, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid. Deel III: De afdaling van de top van de Berg. Auteur: Randolph Het laatste spirituele taboe Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelfgerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslag- gevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor geblokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde. Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwe- lijks herkennen en verwarren met onbewustheid. Daarom is dit de meest miskende realisatie, die zelfs door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien!
2
        -- In ontwikkeling --
Shin mu ke ge…  géén grenzen…         Wu shu… do not abide...              stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
» » Meester Cheng III » Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Meester Cheng II Meester Cheng II
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Een interview met Randolph over de toekomstige uitgave van Meester Cheng III Vraagsteller: “Waarom duurt het zo lang voordat je Meester Cheng III uitbrengt?” Randolph: “Alles op zijn tijd. Alles heeft de juiste kosmische timing nodig. Vroeger hadden ze in elke traditie een stappenplan waarin je steeds dieper en steeds verder in de geheimen van de geest, de ziel en de kosmos werd ingewijd. Deze genuanceerde informatie en instructies werden meestal overgeleverd via schemerteksten die je pas diepgaand kon lezen en begrijpen als je via een levende leermeester de sleutel werd aangereikt. Omdat bijna niemand in het Westen zich tegenwoordig ontwikkelt onder leiding van een levende leermeester en via een levende traditie, heeft Meester Cheng deze stapsgewijze nuances in de teksten zelf ingebouwd. Schemerteksten, sleutelteksten, versleutelde en verzegelde teksten… zijn teksten waarmee je gedoseerd en genuanceerd spirituele poorten kunt openen. De Meester Cheng teksten zijn zulke gedoseerde sleutelteksten. Een mooi woord ‘gedoseerd’: via doseren wordt iets je ‘gedoceerd’, overgebracht. Onder leiding wordt iets je ‘geleidelijk’ overgebracht. Bij mij heet dit the transmission of Heart & Space… Onder leiding van een leermeester krijgt de leerling een inwijding in een gewijde tekst.” Vraagsteller: “Voor mij betekent een gewijde tekst iets vrooms, iets heiligs? Bedoel je dit? Ik weet dat Meester Cheng juist tegen deze vroomheid en heiligheid ingaat?” Randolph: “Waar je bij mij even aan moet wennen, is dat ik woorden vaak anders gebruik dan op de algemeen gangbare zin. Ik gebruik de woorden in hun oorspronkelijke wijze en wijsheid. Meester Cheng gaat inderdaad in tegen ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’, hij noemt deze algemeen gangbare ‘heiligheid’ schijnheiligheid. Oorspronkelijk komt heiligheid van heligheid, heelheid. Oud Nederlands is een nogal esoterische taal. Een gewijde tekst wordt gebruikt om je te ‘wijden’ aan Zelfrealisatie. De leerling opent zich via de gewijde tekst in het Wijde. Gewijd betekent dus openen, openen in het Wijde. Misschien ken je het principe wel dat je een tekst jaren later nog eens leest en er hele andere dingen in ontdekt dan voorheen. Telkens wanneer je de Meester Cheng boeken opnieuw leest, haal je er iets diepers uit. De zinnen met hun zin openen zich telkens wat meer. Er zitten sleutels in verborgen die zaken openbaren (mooi woord). Het zin-tuigelijke kijken gaat over in Zien en horen gaat over in Verstaan. Wanneer je voldoende intiem en oprecht met jezelf bent, zullen de meeste sleutels zichzelf ontsleutelen. Maar de Grote Oceaan heeft vele gelaagdheden en een mens heeft zo zijn ‘blinde vlekken’. Je vertaalt en brengt teksten meestal terug naar het ontwikkelingsniveau waar je in verkeert. Het kenmerk van een ‘blinde vlek’ is, dat je die niet in de gaten hebt, zodat je jezelf hier ook niet aan kunt verhelpen. Essentiële zaken en zaken van je wezen kunnen je alleen direct overhandigd worden door iemand die reeds ontsloten is. Het is nu voor het eerst dat ik een Meester Cheng week heb georganiseerd waarin ik met mijn leerlingen langs de plekken ben gegaan waar Cheng in de ether rondzwerft en zich zo nu en dan laat Zien. Het is ook voor het eerst dat ik wat betreft deze teksten wat sleutels overhandig om dieper in de Uiteindelijke realisatie door te dringen.”  Vraagsteller: “Hoe werkt het ontsleutelen precies?” Randolph: “Het is in eerste instantie een ontsleutelen van de leerling, en vervolgens van de tekst. Een leermeester geeft de leerling een sleutel zodat deze zichzelf kan ontsleutelen. De leerling kan met die sleutel zichzelf openen. Je leert via andere ogen kijken. En door te verkeren in de nieuwe hervonden openheid, vinden er steeds diepere openbaringen plaats. Wanneer je door andere ogen kijkt, zie en herken je hele andere dingen.” Bezoeker: “Ik wil het liefst meteen alles krijgen…” Randolph: “Dat kan, maar kun je het aan? Kun je in één keer alle vrijheid aan? Het satsangcircuit staat er om bekend dat allerlei verdwaalde zielen zich op satsang storten, omdat in satsang ergens de belofte ligt van Onmiddellijke realisatie. Het liefst willen mensen bij geen enkele levende traditie behoren en nergens doorheen hoeven te gaan. Men blijft hangen in het refereren naar ‘waarheid’. Het is tegenwoordig kenmerkend dat om de zoveel tijd een nieuwe ‘ontwaakte’ op het satsang-toneel verschijnt en beweert hoe simpel alles is… Men spiegelt voor: ‘Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ Als fenomeen trekt dit direct zalen vol mensen, die allen in volle verwachting verkeren op de volgende beloofde tovertruc. Op deze wijze is het ‘moderne’ spirituele circuit net een rondreizend circus, waar telkens mensen verschijnen met een andere ‘act’. In het satsangcircuit zijn het meestal juist de mensen die alles onmiddellijk willen die hier totaal niet aan toe zijn. Maar ondanks dit is Onmiddellijke realisatie wél mogelijk. Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de uiteindelijke Bevrijding enkel onmiddellijk is. Het IS nota bene het Onmiddellijke! Vandaar dat in de schemerteksten voor degene die er open voor staat in wezen wel alles wordt gegeven. ‘Wie ogen heeft om te kijken en oren heeft om te horen’… De belangrijk-ste sleutel zit eigenlijk al verborgen in het woord ‘schemertekst’. Het geheim van Zelfrealisatie en Bevrijding zit ‘m in het verblijven in de schemer, tussen het ene tegendeel en het andere. Hier vinden alle openbaringen plaats. Wanneer ik mensen wat dit betreft wat sleutels geef, reageren de meeste mensen met: ‘Hoe heb ik er overheen kunnen kijken!’ ” Vraagsteller: “Waar zijn de sleutels dan in de tekst te vinden?” Randolph: “Die sleutels vind je overal in de boekjes… In de afbeeldingen op de kaften, in de ensō penstreken, in de teksten zelf, maar je vindt de sleutels ook ‘tussen’ de tekst. Misschien raar om te zeggen, maar de meest wezenlijke sleutels zitten ‘tussen de woorden en de regels’. Je moet tussen de woorden door kijken… en tussen de regels door lezen… Hier schemert er iets, hier gloort er iets, hier kan er makkelijk iets overspringen…” Vraagsteller: “Maar waarom per sé die versleuteling?” Randolph: “Je kunt je inderdaad afvragen waarom toch die versleuteling? Waarom toch die verzegeling? Welnu, dit heeft een belangrijke reden en functie. Wanneer het vrijgeven van sleutels en het openen van poorten niet op de juiste manier gebeurt, loopt een mens het gevaar dat zijn geest zich gaat opsplitsen en polariseren. Voor mensen die niet tot een levende traditie behoren en nergens doorheen willen gaan, is dit het meest voor de hand liggende valse alternatief. Je kunt zelfs spreken van een klassieke valkuil. De klassieke valkuil van ‘niet door dingen heengaan maar om zaken heen buigen’ door je op het ene tegendeel te werpen, is binnen de grote tradities algemeen bekend, maar komt buiten de grote wezenlijke tradities nauwelijks aan het licht of aan bod. Mensen verwonderen zich vaak dat ik dan telkens met mijn traditie op de proppen kom. Wanneer je op de hogere gebieden van de realisatie komt, ga je dit steeds meer begrijpen en ga je steeds meer de wezenlijke schat van een levende traditie ontdekken. Een levende traditie is niet een log apparaat. Een levende traditie leidt je door alle valkuilen heen, toont je de weg eruit en geeft gedoceerd en genuanceerd de realisatiegeheimen prijs aan hen die eraan toe zijn. Bovendien is het een middel om open te blijven staan voor correctie, mocht je ontsporen of vastlopen. In Meester Cheng III worden van over de hele wereld een aantal Guru’s, Jnani’s, Bodhisattva’ s, Avadhuta’s en Jivanmukta’s door Meester Cheng naar hem teruggeroepen om hen de Uiteindelijke teachings te geven. Degenen die niet tot zijn traditie behoren of geen onwankelbare spirituele band met hem hebben, geven geen gehoor aan zijn oproep en laten die kans aan zich voorbij gaan.”
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Home Home Inleiding Inleiding Meester Cheng Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Meester Cheng Meester ChengI Open Satsang Benaderingen Open Satsang Satsang.earth Satsang Satsang.earth
De Vrijheid van Verlorenheid De Vrijheid van Verlorenheid Meester Meester C heng
MEESTER CHENG III Meester Cheng, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid. Deel III: De afdaling van de top van de Berg. Auteur: Randolph Het laatste spirituele taboe Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelfgerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslag- gevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor geblokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde. Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwe- lijks herkennen en verwarren met onbewustheid. Daarom is dit de meest miskende realisatie, die zelfs door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien!
2
        -- In ontwikkeling --
Shin mu ke ge…  géén grenzen…         Wu shu… do not abide... 
» » Meester Cheng III » Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Meester Cheng II Meester Cheng II
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Een interview met Randolph over de toekomstige uitgave van Meester Cheng III Vraagsteller: “Waarom duurt het zo lang voordat je Meester Cheng III uitbrengt?” Randolph: “Alles op zijn tijd. Alles heeft de juiste kosmische timing nodig. Vroeger hadden ze in elke traditie een stappenplan waarin je steeds dieper en steeds verder in de geheimen van de geest, de ziel en de kosmos werd ingewijd. Deze genuanceerde informatie en instructies werden meestal overgeleverd via schemerteksten die je pas diepgaand kon lezen en begrijpen als je via een levende leermeester de sleutel werd aangereikt. Omdat bijna niemand in het Westen zich tegenwoordig ontwikkelt onder leiding van een levende leermeester en via een levende traditie, heeft Meester Cheng deze stapsgewijze nuances in de teksten zelf ingebouwd. Schemerteksten, sleutelteksten, versleutelde en verzegelde teksten… zijn teksten waarmee je gedoseerd en genuanceerd spirituele poorten kunt openen. De Meester Cheng teksten zijn zulke gedoseerde sleutelteksten. Een mooi woord ‘gedoseerd’: via doseren wordt iets je ‘gedoceerd’, overgebracht. Onder leiding wordt iets je ‘geleidelijk’ overgebracht. Bij mij heet dit the transmission of Heart & Space… Onder leiding van een leermeester krijgt de leerling een inwijding in een gewijde tekst.” Vraagsteller: “Voor mij betekent een gewijde tekst iets vrooms, iets heiligs? Bedoel je dit? Ik weet dat Meester Cheng juist tegen deze vroomheid en heiligheid ingaat?” Randolph: “Waar je bij mij even aan moet wennen, is dat ik woorden vaak anders gebruik dan op de algemeen gangbare zin. Ik gebruik de woorden in hun oorspronkelijke wijze en wijsheid. Meester Cheng gaat inderdaad in tegen ‘vroomheid’ en ‘heiligheid’, hij noemt deze algemeen gangbare ‘heiligheid’ schijnheiligheid. Oorspronkelijk komt heiligheid van heligheid, heelheid. Oud Nederlands is een nogal esoterische taal. Een gewijde tekst wordt gebruikt om je te ‘wijden’ aan Zelfrealisatie. De leerling opent zich via de gewijde tekst in het Wijde. Gewijd betekent dus openen, openen in het Wijde. Misschien ken je het principe wel dat je een tekst jaren later nog eens leest en er hele andere dingen in ontdekt dan voorheen. Telkens wanneer je de Meester Cheng boeken opnieuw leest, haal je er iets diepers uit. De zinnen met hun zin openen zich telkens wat meer. Er zitten sleutels in verborgen die zaken openbaren (mooi woord). Het zin-tuigelijke kijken gaat over in Zien en horen gaat over in Verstaan. Wanneer je voldoende intiem en oprecht met jezelf bent, zullen de meeste sleutels zichzelf ontsleutelen. Maar de Grote Oceaan heeft vele gelaagdheden en een mens heeft zo zijn ‘blinde vlekken’. Je vertaalt en brengt teksten meestal terug naar het ontwikkelingsniveau waar je in verkeert. Het kenmerk van een ‘blinde vlek’ is, dat je die niet in de gaten hebt, zodat je jezelf hier ook niet aan kunt verhelpen. Essentiële zaken en zaken van je wezen kunnen je alleen direct overhandigd worden door iemand die reeds ontsloten is. Het is nu voor het eerst dat ik een Meester Cheng week heb georganiseerd waarin ik met mijn leerlingen langs de plekken ben gegaan waar Cheng in de ether rondzwerft en zich zo nu en dan laat Zien. Het is ook voor het eerst dat ik wat betreft deze teksten wat sleutels overhandig om dieper in de Uiteindelijke realisatie door te dringen.”  Vraagsteller: “Hoe werkt het ontsleutelen precies?” Randolph: “Het is in eerste instantie een ontsleutelen van de leerling, en vervolgens van de tekst. Een leermeester geeft de leerling een sleutel zodat deze zichzelf kan ontsleutelen. De leerling kan met die sleutel zichzelf openen. Je leert via andere ogen kijken. En door te verkeren in de nieuwe hervonden openheid, vinden er steeds diepere openbaringen plaats. Wanneer je door andere ogen kijkt, zie en herken je hele andere dingen.” Bezoeker: “Ik wil het liefst meteen alles krijgen…” Randolph: “Dat kan, maar kun je het aan? Kun je in één keer alle vrijheid aan? Het satsangcircuit staat er om bekend dat allerlei verdwaalde zielen zich op satsang storten, omdat in satsang ergens de belofte ligt van Onmiddellijke realisatie. Het liefst willen mensen bij geen enkele levende traditie behoren en nergens doorheen hoeven te gaan. Men blijft hangen in het refereren naar ‘waarheid’. Het is tegenwoordig kenmerkend dat om de zoveel tijd een nieuwe ‘ontwaakte’ op het satsang-toneel verschijnt en beweert hoe simpel alles is… Men spiegelt voor: ‘Waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ Als fenomeen trekt dit direct zalen vol mensen, die allen in volle verwachting verkeren op de volgende beloofde tovertruc. Op deze wijze is het ‘moderne’ spirituele circuit net een rondreizend circus, waar telkens mensen verschijnen met een andere ‘act’. In het satsangcircuit zijn het meestal juist de mensen die alles onmiddellijk willen die hier totaal niet aan toe zijn. Maar ondanks dit is Onmiddellijke realisatie wél mogelijk. Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de uiteindelijke Bevrijding enkel onmiddellijk is. Het IS nota bene het Onmiddellijke! Vandaar dat in de schemerteksten voor degene die er open voor staat in wezen wel alles wordt gegeven. ‘Wie ogen heeft om te kijken en oren heeft om te horen’… De belangrijk-ste sleutel zit eigenlijk al verborgen in het woord ‘schemertekst’. Het geheim van Zelfrealisatie en Bevrijding zit ‘m in het verblijven in de schemer, tussen het ene tegendeel en het andere. Hier vinden alle openbaringen plaats. Wanneer ik mensen wat dit betreft wat sleutels geef, reageren de meeste mensen met: ‘Hoe heb ik er overheen kunnen kijken!’ ” Vraagsteller: “Waar zijn de sleutels dan in de tekst te vinden?” Randolph: “Die sleutels vind je overal in de boekjes… In de afbeeldingen op de kaften, in de ensō penstreken, in de teksten zelf, maar je vindt de sleutels ook ‘tussen’ de tekst. Misschien raar om te zeggen, maar de meest wezenlijke sleutels zitten ‘tussen de woorden en de regels’. Je moet tussen de woorden door kijken… en tussen de regels door lezen… Hier schemert er iets, hier gloort er iets, hier kan er makkelijk iets overspringen…” Vraagsteller: “Maar waarom per sé die versleuteling?” Randolph: “Je kunt je inderdaad afvragen waarom toch die versleuteling? Waarom toch die verzegeling? Welnu, dit heeft een belangrijke reden en functie. Wanneer het vrijgeven van sleutels en het openen van poorten niet op de juiste manier gebeurt, loopt een mens het gevaar dat zijn geest zich gaat opsplitsen en polariseren. Voor mensen die niet tot een levende traditie behoren en nergens doorheen willen gaan, is dit het meest voor de hand liggende valse alternatief. Je kunt zelfs spreken van een klassieke valkuil. De klassieke valkuil van ‘niet door dingen heengaan maar om zaken heen buigen’ door je op het ene tegendeel te werpen, is binnen de grote tradities algemeen bekend, maar komt buiten de grote wezenlijke tradities nauwelijks aan het licht of aan bod. Mensen verwonderen zich vaak dat ik dan telkens met mijn traditie op de proppen kom. Wanneer je op de hogere gebieden van de realisatie komt, ga je dit steeds meer begrijpen en ga je steeds meer de wezenlijke schat van een levende traditie ontdekken. Een levende traditie is niet een log apparaat. Een levende traditie leidt je door alle valkuilen heen, toont je de weg eruit en geeft gedoceerd en genuanceerd de realisatiegeheimen prijs aan hen die eraan toe zijn. Bovendien is het een middel om open te blijven staan voor correctie, mocht je ontsporen of vastlopen. In Meester Cheng III worden van over de hele wereld een aantal Guru’s, Jnani’s, Bodhisattva’ s, Avadhuta’s en Jivanmukta’s door Meester Cheng naar hem teruggeroepen om hen de Uiteindelijke teachings te geven. Degenen die niet tot zijn traditie behoren of geen onwankelbare spirituele band met hem hebben, geven geen gehoor aan zijn oproep en laten die kans aan zich voorbij gaan.”
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Home Home Inleiding Inleiding Meester Cheng Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Home Home Open Satsang Benaderingen Open Satsang Satsang.earth Satsang Satsang.earth Meester Cheng Meester ChengI
Blijf op de hoogte Meld je aan voor het laatste nieuws en de Open Satsang agenda. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Het open geheim van de Oorspronkelijke Geest Het open geheim van de Oorspronkelijke Geest Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Meester Cheng Meester Cheng III Meester Cheng III Meester Cheng II Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng I Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >>
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Over Randolph Randolph  Tradities  Blog Journal Meer  Satsang.nl Meester Cheng Advaita Vedanta  Nieuwsbrieven Kies je land en je taal   Nederlands Engels Spaans
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
portal Master Cheng
Vierenveertig jaar heb ik de hemel behangen met sterren. Nu spring ik erdoorheen. Alles valt uit elkaar!                                Dogen
Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die hun Ware Natuur realiseerden. Zij vonden zichzelf als Vrijheid, het Absolute, Tao, Waarheid, Liefde, de Oorspronkelijke Geest of hoe je het Onnoembare ook noemt. Te allen tijde waren er ook mensen (en zullen er mensen zijn) die deze Waarheid al levende hebben uitgedragen. Zij kregen benamingen in overeenstemming met de cultuur waarin zij leefden: Boeddha’s, Messiassen, Samurai, Soefi’s, Jnani’s, Satguru’s, Siddha’s, Zelfgerealiseerden… Het waren mensen zoals Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit. Velen van hen bleven onbekend, want hun verwijzingen stonden altijd in het licht van de onveranderlijke Stralende Essentie en verwezen nooit naar de tijdelijke ‘schaduwfiguur’ die het doorgaf. In dit boekje is zo’n Meester aan het woord! De Oude Cheng…Dit eerste deel van drie uitgaven over Meester Cheng, is een vrije bewerking van een eeuwenoude tekst. Alexander Smit, Nederlands meest bekende spirituele leraar (1948 - 1998), vertelde over de herkomst van de Oude Cheng het volgende: “Een Fransman kreeg in de vijftiger jaren in het voormalige Indo-China een manuscript van een Boeddhistische monnik. Hij liet alles in het Frans vertalen en tot zijn verbijstering kwam deze Zen (Ch’an) tekst over de Oude Cheng te voorschijn.” In 1985 gaf Wolter Keers, die Advaita Vedanta in Nederland introduceerde, de tekst aan Alexander. Zij waren er beiden verrukt over, want “Wat uit de tekst sprak, was vrijheid, stoutmoedigheid en vóór alles directheid…” Verwacht: Meester Cheng, Deel III De afdaling van de top van de Berg, Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid Dit tweede boekje is voor iedereen die naar totale Bevrijding verlangt en bereid is om de eenheid met God op te geven om volledig op te gaan in het Goddelijke... daar ver aan voorbij gaat! Daarom is dit een ‘vindtocht’ voorbij de laatste valkuilen, spiegelsferen en mystificaties van een stuiptrekkende ‘terminale’ mind. Met Meester Cheng krijgt het stille Stralende Hart een directe, kristalheldere stem. Hij prikt door alle onechtheden en gekopieerde ‘waarheden’ heen en verwijst onomwonden en rechtstreeks naar de ultieme Werkelijkheid!  De Uiteindelijke Bevrijding…  De Oude Cheng verschijnt na vele jaren onverwachts om één van de ontwaakte monniken verder te begeleiden. Inmiddels uit het klooster getreden, is deze monnik nu vader van vier kinderen. Hoewel de realisatie van eenheid en verlichting worden gezien als het eind van de spirituele zoektocht, toont Cheng hem dat de uiteindelijke Realiteit  Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid Deel III: De afdaling van de top van de Berg Meester Cheng. Deel II: Vrijheid voorbij verlichting Vingerwijzingen voorbij de Zon en de Hemel Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid Deel III: De afdaling van de top van de Berg Het open geheim van verlichting… De Boeddha ontdekte het in India, Lao Tse in China, Jezus in Judea en de Oude Cheng in… Meester Cheng wordt door de abt van een afgelegen Boeddhistisch klooster hoog in de bergen uitgenodigd, om de voltallige kloostergemeenschap toe te spreken. Direct, humoristisch en gepassioneerd verwijst de Oude Cheng naar de realisatie van de Oorspronkelijk Geest, ook wel verlichting genoemd. In zijn onvoorwaardelijke benadering spaart hij niets en niemand. Nadat hij het klooster op zijn grondvesten heeft doen schudden, pakt hij zijn biezen en verdwijnt.  Met zijn rigoureuze en onconventionele aanpak, past de Oude Cheng volledig in de traditie van Sri Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit. Deze vingerwijzingen - gebaseerd op een eeuwenoude Zen (Ch’an) tekst van onbekende origine - werken in iedere tijdgeest en cultuur. Ze zijn de pure essentie van Advaita Vedanta, Yoga, Zen en Satsang. Meester Cheng is dan ook voor mensen die werkelijk genoeg hebben van al het zoeken en nu eindelijk eens onmiddellijk hun Ware Natuur willen realiseren! www.MeesterCheng.nl 1 wat leeft en sterft, beschouwen als de wervelingen van een dan-sende Derwisj. En het enige dat er dan nog over zou blijven, is het waarachtig zoeken naar dat in je wat niet verandert en niet sterft. Als je Dát eenmaal gevonden hebt, kan geen van de dui-zend werelden je ook maar één ogenblik via lichaam-denken-voelen ervan scheiden. Jullie denken dat je waarachtig op zoek bent naar de Oorspron- kelijke Geest, maar in feite streven jullie slechts naar de schijn- bare voldoening die kennis en aanzien je kunnen geven. En daar- om, arme kaalkoppen, zijn jullie totaal in de ban van alles wat verandert en sterft. Daarom gaan de woorden van Oude Cheng jullie ene oor in en het andere weer uit zonder een spoor achter te laten, zoals kraanvogels geen spoor achter laten in de lucht. Kaalgeschoren knikkers, alles wat jullie over de Oorspron-kelijke Geest denken en zeggen, is alleen maar gekakel van jullie kleinzielige beperkte geest. Op wat er zich spontaanen natuurlijk aandient, tonen jullie geen onmiddellijk res-pons, tenzij je het eerst geïnterpreteerd hebt door middelvan meningen en oordelen die je boven jezelf hebt geplaatst. Oh, Kaalgeschoren gladjanussen, hoe kunnen jullie ver-wachten de Oorspronkelijke Geest ooit in zijn Onmiddel-lijkheid te herkennen, zolang je net zo onecht blijft als de papieren draken die voor de festiviteiten worden gemaakt?Toen ik nog een jonge kerel was, zwierf ik in alle richtingen de wereld door, terwijl ik me bezwaarde met allerlei studies en oefeningen. Ik bezocht allerlei verdwaalden die zich inbeeldden                                     27 wat leeft en sterft, beschouwen als de wervelingen van een dan-sende Derwisj. En het enige dat er dan nog over zou blijven, is het waarachtig zoeken naar dat in je wat niet verandert en niet sterft. Als je Dát eenmaal gevonden hebt, kan geen van de dui-zend werelden je ook maar één ogenblik via lichaam-denken-voelen ervan scheiden. Jullie denken dat je waarachtig op zoek bent naar de Oorspron- kelijke Geest, maar in feite streven jullie slechts naar de schijn- bare voldoening die kennis en aanzien je kunnen geven. En daar- om, arme kaalkoppen, zijn jullie totaal in de ban van alles wat verandert en sterft. Daarom gaan de woorden van Oude Cheng jullie ene oor in en het andere weer uit zonder een spoor achter te laten, zoals kraanvogels geen spoor achter laten in de lucht. Kaalgeschoren knikkers, alles wat jullie over de Oorspron-kelijke Geest denken en zeggen, is alleen maar gekakel van jullie kleinzielige beperkte geest. Op wat er zich spontaanen natuurlijk aandient, tonen jullie geen onmiddellijk res-pons, tenzij je het eerst geïnterpreteerd hebt door middelvan meningen en oordelen die je boven jezelf hebt geplaatst. Oh, Kaalgeschoren gladjanussen, hoe kunnen jullie ver-wachten de Oorspronkelijke Geest ooit in zijn Onmiddel-lijkheid te herkennen, zolang je net zo onecht blijft als de papieren draken die voor de festiviteiten worden gemaakt?Toen ik nog een jonge kerel was, zwierf ik in alle richtingen de wereld door, terwijl ik me bezwaarde met allerlei studies en oefeningen. Ik bezocht allerlei verdwaalden die zich inbeeldden                                     27 Er viel een diepe stilte. In de grote kloosterzaal richtte de Oude Cheng het woord tot de voltallige monnikengemeenschap:  ude Cheng komt niet tegemoet aan de verlangens en de voorwaarden van jullie beperkte geest om gebeurtenissen in stand te houden of de loop der gebeurtenissen te veranderen. De oude tradities hoeven niet behouden te worden, noch hoeft er vernieuwing op te treden. Er wordt enkel tegemoet geko- men aan wat er in het moment gevraagd wordt. Kaalgeschoren koppen, als ik me op een ongebruikelijke manier tot jullie richt, dan gebeurt dit opdat jullie het er eindelijk op wagen de Oorspronkelijke Geest rechtstreeks, zonder bemiddeling, tegemoet te treden, in plaats van die steeds weer te zoeken aan de hand van grappenmakers die al eeuwen dood zijn. Of door steeds weer oude onberekenbare kerels te raadplegen zoals Oude Cheng. Mijn aanpak is jullie door elkaar schudden als een struik in de bergwind. Ik sla jullie houvast aan gruzelementen... En daar sta je dan, totaal ontredderd, met niets meer om je aan                       25 Er viel een diepe stilte. In de grote kloosterzaal richtte de Oude Cheng het woord tot de voltallige monnikengemeenschap:  ude Cheng komt niet tegemoet aan de verlangens en de voorwaarden van jullie beperkte geest om gebeurtenissen in stand te houden of de loop der gebeurtenissen te veranderen. De oude tradities hoeven niet behouden te worden, noch hoeft er vernieuwing op te treden. Er wordt enkel tegemoet geko- men aan wat er in het moment gevraagd wordt. Kaalgeschoren koppen, als ik me op een ongebruikelijke manier tot jullie richt, dan gebeurt dit opdat jullie het er eindelijk op wagen de Oorspronkelijke Geest rechtstreeks, zonder bemiddeling, tegemoet te treden, in plaats van die steeds weer te zoeken aan de hand van grappenmakers die al eeuwen dood zijn. Of door steeds weer oude onberekenbare kerels te raadplegen zoals Oude Cheng. Mijn aanpak is jullie door elkaar schudden als een struik in de bergwind. Ik sla jullie houvast aan gruzelementen... En daar sta je dan, totaal ontredderd, met niets meer om je aan                       25 vast te klampen. Maar doordat ik al jullie kleinzielige zeker-heidjes ondermijn, raak je in paniek. En om jezelf dan weer ge-rust te stellen, projecteren jullie dat ik zondig tegen de traditie en tegen je spirituele normen en waarden en beweren jullie dat ik een goedkope heiligschenner ben. In plaats van alles loslaten zonder iets te willen achterhouden, klampen jullie je wanhopig vast aan uiterlijke schijn en aan toe-standen die bedoeld zijn als overbrugging. Omdat mijn woor-den niet echt bij jullie binnenkomen en hun weerklank vinden, houd ik jullie voor de gek door te beweren dat ze afkomstig zijn van één of andere beroemde schelm die al eeuwen dood is. Maar helaas heeft ook dát je niet geholpen toe te staan dat de vernietigende kracht van deze woorden in dit moment, hier en nu, zijn tol mag opeisen. Integendeel, jullie behandelen deze woorden nu als een kostbaar museumstuk dat geconserveerd en vereerd moet worden. Kaalgeschoren domkoppen, door je aan futiliteiten vast te klampen, vergooien jullie je leven en ontgaat je de voor de hand liggende tegenwoordigheid van de Oorspronkelijke Geest. Wat een mislukking! Kaalgeschoren koppen, de Oorspronkelijke Geest verdwijnt niet bij het intreden van de slaaptoestand. Hij verschijnt ook niet bij het ontwaken uit de slaap. De Oorspronkelijke Geestis niet iets wat komt en gaat. De Oorspronkelijke Geest is volledig onafhankelijk van al wat aan verandering onderhevig is of sterft.Als de Oorspronkelijke Geest echt het enige was dat jullie in-teresseerde, dan zouden jullie alles wat verandert en verdwijnt,                                            26 vast te klampen. Maar doordat ik al jullie kleinzielige zeker-heidjes ondermijn, raak je in paniek. En om jezelf dan weer ge-rust te stellen, projecteren jullie dat ik zondig tegen de traditie en tegen je spirituele normen en waarden en beweren jullie dat ik een goedkope heiligschenner ben. In plaats van alles loslaten zonder iets te willen achterhouden, klampen jullie je wanhopig vast aan uiterlijke schijn en aan toe-standen die bedoeld zijn als overbrugging. Omdat mijn woor-den niet echt bij jullie binnenkomen en hun weerklank vinden, houd ik jullie voor de gek door te beweren dat ze afkomstig zijn van één of andere beroemde schelm die al eeuwen dood is. Maar helaas heeft ook dát je niet geholpen toe te staan dat de vernietigende kracht van deze woorden in dit moment, hier en nu, zijn tol mag opeisen. Integendeel, jullie behandelen deze woorden nu als een kostbaar museumstuk dat geconserveerd en vereerd moet worden. Kaalgeschoren domkoppen, door je aan futiliteiten vast te klampen, vergooien jullie je leven en ontgaat je de voor de hand liggende tegenwoordigheid van de Oorspronkelijke Geest. Wat een mislukking! Kaalgeschoren koppen, de Oorspronkelijke Geest verdwijnt niet bij het intreden van de slaaptoestand. Hij verschijnt ook niet bij het ontwaken uit de slaap. De Oorspronkelijke Geestis niet iets wat komt en gaat. De Oorspronkelijke Geest is volledig onafhankelijk van al wat aan verandering onderhevig is of sterft.Als de Oorspronkelijke Geest echt het enige was dat jullie in-teresseerde, dan zouden jullie alles wat verandert en verdwijnt,                                            26 “O “O dat ze verlicht waren en met hun ogenschijnlijk goede bedoel-ingen en verborgen agenda’s niets anders deden dan anderen misleiden. Toen heb ik Hem ontmoet die het mij mogelijk maakte te ont-dekken, dat ik mijzelf had omhuld met een dikke modderkorst die nergens toe diende. Daardoor werden me al mijn onzinnige bezigheden duidelijk en ontstond er een moeiteloze gericht-heid op de Oorspronkelijke Geest. Op een dag is alles in elkaar gestort in het Ontwaken.  Ik, Oude Cheng, heb geen enkele filosofie, belijd geen enkel geloof, volg geen enkele school, systeem of traditie, ben nie-mands volgeling en boots niemand na. In mijn Wezenlijke Na-tuur weet ik niets, bezit ik niets en ben ik niets, want in mijn wezenlijkheid bestaat geen Oude Cheng. Wat ik jullie hier zeg, komt niet voort uit dingen die ik geleerd heb. En wat mijn da-gelijkse leven betreft, daar vloeien de dingen waaraan ik deel-neem uit zichzelf voort. Zelfs met de Oorspronkelijke Geest houd ik me op geen enkele manier meer bezig. DeOorspronke- lijke Geest is totaal niet meer mijn zaak of bemoeienis. Kaalgeschoren koppen, niets heb ik voor jullie verborgen ge-houden. Wat voor belang hebben jullie beperkte geestjes hier eigenlijk bij? Voor jullie persoonlijke geestjes is dit niet meer dan zinloos gekakel!”                            28 dat ze verlicht waren en met hun ogenschijnlijk goede bedoel-ingen en verborgen agenda’s niets anders deden dan anderen misleiden. Toen heb ik Hem ontmoet die het mij mogelijk maakte te ont-dekken, dat ik mijzelf had omhuld met een dikke modderkorst die nergens toe diende. Daardoor werden me al mijn onzinnige bezigheden duidelijk en ontstond er een moeiteloze gericht-heid op de Oorspronkelijke Geest. Op een dag is alles in elkaar gestort in het Ontwaken.  Ik, Oude Cheng, heb geen enkele filosofie, belijd geen enkel geloof, volg geen enkele school, systeem of traditie, ben nie-mands volgeling en boots niemand na. In mijn Wezenlijke Na-tuur weet ik niets, bezit ik niets en ben ik niets, want in mijn wezenlijkheid bestaat geen Oude Cheng. Wat ik jullie hier zeg, komt niet voort uit dingen die ik geleerd heb. En wat mijn da-gelijkse leven betreft, daar vloeien de dingen waaraan ik deel-neem uit zichzelf voort. Zelfs met de Oorspronkelijke Geest houd ik me op geen enkele manier meer bezig. DeOorspronke- lijke Geest is totaal niet meer mijn zaak of bemoeienis. Kaalgeschoren koppen, niets heb ik voor jullie verborgen ge-houden. Wat voor belang hebben jullie beperkte geestjes hier eigenlijk bij? Voor jullie persoonlijke geestjes is dit niet meer dan zinloos gekakel!”                            28 En de Oude Cheng verlaat de grote kloosterzaal En de Oude Cheng verlaat de grote kloosterzaal
Hoofdstuk 1 uit Meester Cheng deel I:
ISBN: 9789089320315 Taal: Nederlands Aantal pagina’s 54
De Meester Cheng boeken zijn ook in het engels verkrijgbaar!